Majetek k prodeji:

Nemovitý majetek

Aktualizace:
pozemky + stavba k.ú. Jakub, obec Církvice
Ocenění: 2 005 000

pozemek p.č. st. 58/1, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Jakub, č.p. 34, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č. st. 58/1, budova bez čp/če, stojící na pozemku jiného vlastníka p.č. st. 255 (VV č. 10011), vše zapsáno na LV č. 10049, pro k.ú. Jakub, obec Církvice, okres Kutná Hora

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora
Katastrální území: Jakub
Prodej mimo dražbu
Aktualizace:
pozemek a stavba
Ocenění: 3 720 000

pozemek parc. č. St. 1151 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: budova č.p. 165, bydlení,
pozemek parc. č. 1503/23 - zahrada - vše zapsáno na LV č. 1643

Ocenění majetku: oceněno dle znaleckého posudku č. 21761-1150/2020 ze dne 23.9.2020 (znalecký posudek vypracovala Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o., IČ 26869004, se sídlem Praha, Václavské náměstí 808/66, PSČ 110 00)

Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb
Katastrální území: Cheb
Aktualizace:
pozemky + stavba Hradec nad Svitavou
Ocenění: 3 360 000

pozemek p.č. st. 309/1, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Hradec nad Svitavou č.p. 386, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č. st. 309/1, pozemek p.č. 686/1, druh pozemku zahrada, pozemek p.č. 686/2, druh pozemku zahrada, pozemek p.č. 686/4, druh pozemku ostatní plocha, pozemek p.č. 686/5, druh pozemku zahrada, pozemek p.č. 3651/2 druh pozemku ostatní plocha, vše zapsáno na LV č. 1293 pro k.ú. Hradec nad Svitavou, obec Hradec nad Svitavou, okres Svitavy

Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy
Katastrální území: Hradec nad Svitavou
Aktualizace:
pozemky a stavba v k.ú. Stonava
Ocenění: 1 700 000

pozemek parc. č. 358 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Stonava, č.p. 938, rodinnýi dům,
pozemek parc. č. 359 - zahrada,
pozemek parc. č. 1192 - orná půda - vše zapsáno na LV č. 927

Ocenění majetku: Oceněno dle Znaleckého posudku č. 6460-31/2020 ze dne 3.8.2020 (znalecký posudek vypracoval Ing. Bohuslav Štencl, Rooseveltova 117, 779 00 Olomouc)

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná
Katastrální území: Stonava
Aktualizace:
Pozemky v k. ú. Jáchymov

pozemek parc. č. 2191/16, zahrada o výměře 101 m2, zapsáno na LV č. 430, v k. ú. Jáchymov
pozemek parc. č. 2197/4, zahrada o výměře 112 m2, zapsáno na LV č. 430, v k. ú. Jáchymov
pozemek parc. č. 5386, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 123 m2, zapsáno na LV č. 430, v k. ú. Jáchymov

Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary
Katastrální území: Jáchymov
Aktualizace:
bytová jednotka č. 3082/347 ve SJM v k.ú.Most II
Ocenění: 785 000

v budově Most, č.p. 3080, 3081, 3082, byt. dům, LV 19988 na parcele 6232, LV 19988, 6233, LV 19988, 6234, LV 19988 - zapsáno na LV č. 26126
spoluvlastnický podíl o velikosti 6383/348071 na společných částech domu a pozemku parc. č. 6232 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Most, č.p. 3080, 3081, 3082, byt. dům,
parc. č. 6233 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Most, č.p. 3080, 3081, 3082, byt. dům,
parc. č. 6234 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Most, č.p. 3080, 3081, 3082, byt. dům,
budova Most, č.p. 3080, 3081, 3082, byt. dům na parcele parc. č. 6232 ,6233, 6234 - zapsáno na LV č. 19988

Ocenění majetku: oceněno dle Znaleckého posudku č. 21912-1301/2020 ze dne 30.10.2020 (posudek vypracovala Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o., IČ 26869004, se sídlem Praha, Václavské náměstí 808/66, PSČ 110 00)

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most
Katastrální území: Most II
Aktualizace:
id. 1/2 pozemky a stavba k.ú. Aš, LV 2495
Ocenění: 1 585 000

podíl o velikosti 1/2 na pozemku p.č. st. 234/1, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba Aš, č.p. 394, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č. st. 234/1, vše zapsáno na LV č. 2495 pro k.ú. Aš, obec Aš, okres Cheb, vedeno u Katastr. úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb.

Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb
Katastrální území: Aš
Prodej mimo dražbu
Aktualizace:
id. podíl 1/16 k.ú. Bzenec
Ocenění: 15 100

na pozemcích p.č. 2449, zahrada a p.č. 5424, orná půda, vše zapsáno na LV č. 1083 pro k.ú. Bzenec, obec Bzenec, okres Hodonín

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov
Katastrální území: Bzenec