Majetek k prodeji:

Nemovitý majetek

Aktualizace:
pozemek a stavba
Ocenění: 3 720 000

pozemek parc. č. St. 1151 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: budova č.p. 165, bydlení,
pozemek parc. č. 1503/23 - zahrada - vše zapsáno na LV č. 1643

Ocenění majetku: oceněno dle znaleckého posudku č. 21761-1150/2020 ze dne 23.9.2020 (znalecký posudek vypracovala Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o., IČ 26869004, se sídlem Praha, Václavské náměstí 808/66, PSČ 110 00)

Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb
Katastrální území: Cheb
Prodej mimo dražbu
Aktualizace:
podíl o velikosti 1/8 na stavbě a pozemku
Ocenění: 265 375

pozemek parc. č. St. 119 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: budova č.p. 36, rod. dům,
pozemek parc. č. 4 - zahrada - vše zapsáno na LV č. 190

Ocenění majetku: Oceněno dle usnesení Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 25.11.2021, č.j. 21 E 993/2021-41

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod
Katastrální území: Bzová u Uherského Brodu
Aktualizace:
bytová jednotka
Ocenění: 550 000

č. 313/2 v budově č.p. 313, 314, 315, 316 stojící na pozemku parc. č. st. 327/1, st. 327/2, st. 327/3, st. 327/4, podíl o velikosti 7858/513212 na společných částech domu č.p. 313, 314, 315, 316 stojící na pozemku parc. č. st. 327/1, st. 327/2, st. 327/3, st. 327/4, a podíl o velikosti 7858/513212 na pozemku parc. č. st. 327/1, st. 327/2, st. 327/3, st. 327/4, to vše zapsáno na LV č. 2138 a 1667 pro k.ú. Janov u Litvínova, obec Litvínov, okres Most, vedeno u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most.
Oceněno dle ZP č. 23176/2021, který vypracoval znalec ing. Tomáš Vingrálek dne 5.11.2021

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most
Katastrální území: Janov u Litvínova
Aktualizace:
pozemky + stavba k.ú. Jakub, obec Církvice
Ocenění: 2 005 000

pozemek p.č. st. 58/1, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Jakub, č.p. 34, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č. st. 58/1, budova bez čp/če, stojící na pozemku jiného vlastníka p.č. st. 255 (VV č. 10011), vše zapsáno na LV č. 10049, pro k.ú. Jakub, obec Církvice, okres Kutná Hora

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora
Katastrální území: Jakub
Prodej mimo dražbu
Aktualizace:
bytová jednotka č. 3082/347 ve SJM v k.ú.Most II
Ocenění: 785 000

v budově Most, č.p. 3080, 3081, 3082, byt. dům, LV 19988 na parcele 6232, LV 19988, 6233, LV 19988, 6234, LV 19988 - zapsáno na LV č. 26126
spoluvlastnický podíl o velikosti 6383/348071 na společných částech domu a pozemku parc. č. 6232 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Most, č.p. 3080, 3081, 3082, byt. dům,
parc. č. 6233 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Most, č.p. 3080, 3081, 3082, byt. dům,
parc. č. 6234 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Most, č.p. 3080, 3081, 3082, byt. dům,
budova Most, č.p. 3080, 3081, 3082, byt. dům na parcele parc. č. 6232 ,6233, 6234 - zapsáno na LV č. 19988

Ocenění majetku: oceněno dle Znaleckého posudku č. 21912-1301/2020 ze dne 30.10.2020 (posudek vypracovala Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o., IČ 26869004, se sídlem Praha, Václavské náměstí 808/66, PSČ 110 00)

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most
Katastrální území: Most II
Aktualizace:
id. podíl 1/16 k.ú. Bzenec
Ocenění: 15 100

na pozemcích p.č. 2449, zahrada a p.č. 5424, orná půda, vše zapsáno na LV č. 1083 pro k.ú. Bzenec, obec Bzenec, okres Hodonín

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov
Katastrální území: Bzenec