Majetek k prodeji:

Nemovitý majetek

Aktualizace:
spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2/3 ve SJM
Ocenění: 2 230 820

bytová jednotka č. 236/4 umístěná v budově Polepy, č.p. 236, byt. dům, LV č.514 na parcele St. 134/1 - zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 514 - zapsáno na LV č. 609,
spoluvlastnický podíl o velikosti 569/23580 na pozemku parc. č. St. 134/1 - zastavěná plocha a nádvoří - zapsáno na LV č. 514,
spoluvlastnický podíl o velikosti 569/23580 ke společným částem budovy č. p. 236, byt. dům stojící na pozemku parc. č. St. 134/1 - zapsáno na LV č. 514

Ocenění majetku: oceněno dle Znaleckého posudku č. 25021/2023 ze dne 20.4.2023 ve výši 2,230.820,- Kč včetně položky poř. č. 3 a poř. č. 4 (posudek vypracoval: Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha)

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín
Katastrální území: Polepy u Kolína
Aktualizace:
spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2/3 ve SJM

pozemek parc. č. 311/6 - ostatní plocha,
pozemek parc. č. 311/18 - ostatní plocha - vše zapsáno na LV č. 610

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín
Katastrální území: Polepy u Kolína
Aktualizace:
spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2/216 ve SJM

pozemek parc. č. 153/16 - ostatní plocha,
pozemek parc. č. 311/1 - ostatní plocha - vše zapsáno na LV č. 534

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín
Katastrální území: Polepy u Kolína
Aktualizace:
podíl o velikosti 1/18 na pozemcích
Ocenění: 410 000

pozemek parc. č. 111 - ostatní plocha,
pozemek parc. č. 113 - zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek parc. č. 114 - ostatní plocha,
pozemek parc. č. 115 - zahrada,
pozemek parc.č. 141/1 - zahrada,
pozemek parc č. 141/2 - zahrada,
pozemek parc č. 142 - ostatní plocha,
pozemek parc č. 143 - ostatní plocha,
pozemek parc č. 144 - ostatní plocha,
pozemek parc č. 145 - ostatní plocha,
pozemek parc č. 146 - ostatní plocha,
pozemek parc č. 147 - ostatní plocha,
pozemek parc č. 148 - ostatní plocha,
pozemek parc č. 149 - ostatní plocha,
pozemek parc č. 150 - ostatní plocha - vše zapsáno na LV č. 698

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník
Katastrální území: Zlaté Hory v Jeseníkách